อบรมครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ม.5

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ครูฝ่ายเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ม.5 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Read more

อบรม การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูกลุ่มเทคโนโลยีโรงเรียนวัดราชโอรส เข้าอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารสำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรมด้วย Coding โดยบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

Read more

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress