นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส นำรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร