นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา Immanuel College 3112 จากสหราชอาณาจักร เข้าศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้