งานธนาคารโรงเรียน
ได้ทำการมอบสมุดบัญชีให้กับนักเรียนชั้นม.1และ ม.4 โดยมีเงินขวัญถุง คน ละ 10 บาท
โดยท่านผู้อำนวยการ มอบหมายให้ท่านรองชวนชัย วรรณสิทธิ์ เป็นประธานในการมอบให้กับครูที่ปรึกษาและตัวแทนห้อง พร้อมทั้งให้โอวาท ในการสร้างนิสัยการออม

โดยธนาคารโรงเรียนมีรางวัลให้กับผู้ออมที่มีครั้งการออมมากที่สุด เดือนละ 5 รางวัล

>>รวมภาพกิจกรรม<<