นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร และคณะพระอาจารย์ จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียน มอบแด่ผู้บริหาร ครูอาวุโส และครูที่ปรึกษา ก่อนที่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์จะเป็นองค์ประธานเจิมหนังสือ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และให้โอวาทแก่นักเรียน ในช่วงท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู