นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส นำรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีต้อนรับและถวายมุทิตาสักการะ แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบไล่ได้ ชั้นเปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ของสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร