รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนวัดราชโอรสรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2565