รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนวัดราชโอรส มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว