โรงเรียนวัดราชโอรส รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566 ในเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามข้อมูลในประกาศด้านล่าง