main

ข่าวสาร/กิจกรรมโรงเรียน

WAT RAJA O ROS SCHOOL

(World – Class Standard School)

Vision

มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
2,929

จำนวนนักเรียน

145

จำนวนข้าราชการครู

25

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา

ระบบบริการ RO E-Service

หมวดหมู่ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาลัยชื่อดัง ชั้นนำ ได้จำนวนมาก

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาลัยชื่อดัง ชั้นนำ ในปีการศึกษา 2562 ได้จำนวนมาก >>คลิกดูรายชื่อทั้งหมด<<

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6/1 ⭐️⭐️ห้องเรียนพิเศษ GIFTED ⭐️⭐️ 🎉สอบ TCAS รอบที่ 1 เก่งๆกันทั้งนั้นเลย 🎉

โรงเรียนวัดราชโอรส ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ ๆ ราชโอรส ที่สามารถสอบ TCAS รอบที่ 1 ติดในคณะ มหาลัยต่างๆ ตามที่นักเรียนตั้งเป้าไว้

รับรางวัลโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง”

โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มี “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ที่มีประสิทธิภาพ “ระดับทอง” ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำขวัญ